#day dan guitar tai nha
  • Tự học đàn guitar Tự học đàn guitar
    (03/05/2017 03:21:16)
    5 lời khuyên của tác giả Lê Thu, dịch giả của quyển Carruli – Methode de Guitare dành cho người tự học đàn:
  • Học Guitar- Con gái có thể không? Học Guitar- Con gái có thể không?
    (11/08/2016 12:43:34)
    Âm nhạc không phân biệt giới tính cũng như tuổi tác, vì vậy các bạn nữ đừng loại bỏ bộ môn họcđàn Guitar thân thuộc này ra nhé !